До уваги платників податків!

.

Засновниками прийнято рішення про ліквідацію підприємства. Який порядок оформлення такої процедури?
Порядок та процедура прийняття такого рішення, зазвичай, прописана в статті. 
Такі рішення оформляються відповідним протоколом, в якому зазначається кількість учасників, які беруть участь у зборах, порядок денний, результати розгляду питань порядку денного. Протокол підписується головою та секретарем загальних зборів. 
Тим же протоколом про ліквідацію оформляється рішення про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора), її повноваження а також порядок прийняття рішень (ч.3 ст.105 Цивільного кодексу України). Виконання функцій комісії з припинення компанії може бути покладено на орган управління юридичної особи (директор). 
До протоколу додається протокол реєстрації учасників, які брали участь на зборах, з зазначенням кількості голосів (розмір корпоративних прав). Даний протокол підписують всі учасники, які були присутні на зборах (у тому числі запрошені особи).

Які документи необхідно подати до державного реєстратора при ліквідації ?
Для виключення підприємства з Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності необхідно подати до органу державної реєстрації такі документи (згідно з п. 34 Положення №740): 
- заяву (рішення) власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу або рішення господарського суду у випадках, передбачених законодавством; 
- акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, затверджений органом, що призначив ліквідаційну комісію; 
- довідку аудитора, якщо цього вимагає законодавство для перевірки достовірності ліквідаційного балансу; 
- довідку установ банків про закриття рахунків; 
- довідку органу державної податкової служби про зняття з обліку; 
- підтвердження опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про ліквідацію суб’єкта підприємницької діяльності; 
- довідку архіву про прийняття документів, що підлягають тривалому зберіганню; 
- довідку органу внутрішніх справ про прийняття печаток і штампів; 
- оригінали засновницьких документів (статуту, засновницького договору); 
- свідоцтво про державну реєстрацію. 
Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії додатково надсилають повідомлення Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку про скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній.

Чи потрібно повідомляти податкову про ліквідацію підприємства?
Підприємство зобов’язане повідомляти податкові органи про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації) (п.11.1. Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженим Наказом МФУ №1588 від 09.12.2011 р.). 
Протягом трьох робочих днів також необхідно направити в управління Пенсійного фонду України повідомлення про початок процедури ліквідації компанії.

За яких умов проводиться перевірка у зв’язку з припиненням діяльності підприємства?
У разі отримання документів, визначених п.11.2 Порядку обліку платників податків і зборів та/або якщо розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення) або припинення юридичної особи, контролюючим органом приймається рішення про проведення документальної позапланової перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі. Перевірку відповідні підрозділи розпочинають протягом десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, у разі ліквідації юридичної особи за рішенням засновників (учасників) юридичної особи чи уповноваженого ними органу, або місяця після одержання того документа, що надійшов до контролюючого органу першим.
 Разом з цим, документальна позапланова перевірка може не проводитись у випадках передбачених Порядком обліку платників податків і зборів.

 Які основні етапи ліквідації підприємства?
Ліквідація підприємства здійснюється поетапно:
1) Прийняття рішення власниками (учасниками, акціонерами) компанії, які мають контрольний пакет корпоративних прав, про добровільну ліквідацію компанії; 
2) Фіксація рішення власників компанії щодо ліквідації останньої в протоколі зборів вищого керівного органу компанії (загальні збори учасників, тощо); 
3) Направлення повідомлення державному реєстратору Державної реєстраційної служби України про початок процедури ліквідації компанії; 
4) Направлення повідомлення іншим державним органам влади про початок процедури ліквідації компанії; 
5) Повідомлення працівників про майбутнє вивільнення (у зв’язку з ліквідацією компанії); 
6) Виявлення кредиторів та повідомлення останніх про початок процедури ліквідації компанії; 
7)  Закриття всіх банківських рахунків крім одного, який буде використовуватися в ліквідаційній процедурі; 
8) Проведення інвентаризації та оцінки майна компанії; 
9) Оформлення проміжного ліквідаційного балансу компанії; 
10) Виявлення та стягнення дебіторської заборгованості компанії; 
11) Продаж усіх активів компанії; 
12) Задоволення вимог кредиторів; 
13) Проведення розрахунків з власниками (учасниками, акціонерами) компанії у відповідності до розміру їх корпоративних прав; 
14) Оформлення ліквідаційного балансу компанії; 
15) Закриття останнього банківського рахунку компанії; 
16) Отримання від податкового органу та управління Пенсійного фонду України довідок про (і) відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів та про (її) відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також страхових внесків; 
17) Передача до відповідної архівної установи документів, які підлягають тривалому зберіганню; 
18) Проводимо остаточну ліквідацію компанії в Державній реєстраційній службі України; 
19) Знищення печаток та штампів компанії.
коментарі відсутні
Для того щоб залишити коментар необхідно
0.8648 / 1.58MB / SQL:{query_count}