Львівщина з бюджетом

Львівська обласна рада ухвалила бюджет на 2019 рік

Прогнозований обсяг головного фінансового документа-2019 за видатками – 14,5 млрд грн. На реалізацію обласних програм на Львівщині наступного року спрямують майже – 1,42 млрд грн.
У 2019-ому у розрізі галузей спрямують на: дороги – 1 099 млн грн, медицину – 2 475 млн грн, освіту – 1 292 млн грн, соцзахист – 315 млн грн, культуру – 343 млн грн, спорт – 113 млн грн, сільське господарство – 20 млн грн, ЖКГ – 179 млн грн, місцевий розвиток – 130 млн грн, енергозбереження – 49 млн грн, безпеку – 30 млн грн, екологію – 60 млн грн, культурну спадщина – 30 млн грн.
Щодо новацій державного бюджету, то в 2019 році відбудеться збільшення на 25% розміру субвенції з дорожнього фонду для ремонту місцевих доріг – 729 млн грн; передбачається часткова адресна монетизація пільг на житлові субсидії. Окрім того, запроваджуються нові субвенції з державного бюджету для місцевих бюджетів.
Зі слів голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, бюджетними векторами на наступний рік для нашої області є: увага на обласні комунальні установи; згуртування місцевих карпатських громад; підтримка підприємництва; співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги; розвиток спорту; забезпечення соціальної підтримки; збільшення фінансування для житлових кредитів; турбота про учасників АТО (ООС) та їх сім’ї; запровадження співробітництва територіальних громад.

Рішення Львівської обласної ради №767
«Про обласний бюджет Львівської області на 2019 рік»

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 61 – 64, 66 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також враховуючи висновки постійних комісій, Львівська обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:
– доходи обласного бюджету в сумі 14 343 202,7 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 13 304 515,3 тис. грн, доходи  спеціального фонду бюджету – 1 038 687,4 тис. грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;
– видатки обласного бюджету в сумі 14 485 102,7 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 13 044 690,2 тис. грн, видатки спеціального фонду бюджету – 1 440 412,5 тис. гривень;
– повернення кредитів до обласного бюджету в сумі 9 200 тис. грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду – 9 200 тис. гривень;
– надання кредитів з обласного бюджету в сумі 4 000 тис. грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 2 000 тис. грн, спеціального фонду – 2 000 тис. гривень;
– профіцит загального фонду обласного бюджету в сумі 257 825,1 тис. грн згідно з додатком 2 до цього рішення;
– дефіцит спеціального фонду обласного бюджету в сумі 394 525,1 тис. гривень;
– оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету в розмірі 50 000 тис. грн, що становить 0,4 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом;
– резервний фонд обласного бюджету в розмірі 50 000 тис. грн, що становить 0,4 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів щодо будівництва, реконструкції та реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної і соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
Фінансування замовлень головних розпорядників коштів бюджету розвитку обласного бюджету відповідних об’єктів (видатків) погоджувати з головою постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради.
5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію обласних програм згідно з додатком 7 до цього рішення.
Напрями використання бюджетних коштів по обласних програмах формуються розробником програми, погоджуються керівниками департаментів економічного розвитку, фінансів та профільним заступником  голови обласної державної адміністрації, головами профільної комісії та комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, профільним заступником голови обласної ради та затверджуються головами обласної ради та обласної державної адміністрації.
6. Визначити на 2019 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками обласного бюджету видатки загального фонду на:
– оплату праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
– поточні трансферти населенню;
– поточні трансферти місцевим бюджетам;
– підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації.
7. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, виступати у 2019 році в особі директора департаменту фінансів облдержадміністрації одержувачем:
– позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку обласного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;
– позик на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних  із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим  їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
8. Установити, що у 2019 році:
8.1. Плата за оренду майна здійснюється згідно з Положенням про оренду об’єктів спільної власності територіальних громад області, затвердженим рішенням обласної ради від 28 лютого 2012 року № 386, за винятком оренди нерухомого майна Львівською обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, плата за яку встановлюється на 2019  рік  у  розмірі 1 гривні за рік (без податку на додану вартість) з кожної юридичної особи.
Орендна плата за нерухоме майно обласних комунальних некомерційних підприємств (охорона здоров’я), на балансі яких перебуває це майно, у розмірі 10 відсотків зараховується до загального фонду обласного бюджету.
Внести зміни до пункту 7 рішення обласної ради від 28.02.2012 № 386 “Про оренду об’єктів спільної власності територіальних громад області”, доповнивши його абзацом сьомим такого змісту:
 – “для аптек, що реалізовують готові ліки, – у розмірі 14% вартості нерухомого майна, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки”.
8.2. Комунальні унітарні підприємства спільної власності територіальних громад Львівської області сплачують до загального фонду обласного бюджету частину прибутку (доходу), відповідно до Порядку відрахування до загального фонду обласного бюджету комунальними підприємствами спільної власності територіальних громад Львівської області та господарськими організаціями, у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад Львівської області, частини прибутку (доходу) за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2007 році, затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 17 квітня 2007 року № 281, за ставками згідно з  частиною десятою пункту 1 рішення обласної ради від 26 квітня 2012 року  № 459 “Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2012 рік”.
8.3. Кошториси (загальний та спеціальний фонди), штатні розписи комунальних закладів, установ, організацій спільної власності територіальних громад Львівської області та інших форм власності, які утримуються за кошти обласного бюджету,  затверджуються профільними департаментами обласної державної адміністрації за погодженням з управлінням майном спільної власності Львівської обласної ради.
Доручити управлінню майном спільної власності Львівської обласної ради (В. Кусий)  у двомісячний термін привести у відповідність до цього рішення статути комунальних закладів, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад Львівської області.
8.4. Розподіл коштів спеціального фонду комунальних закладів обласного підпорядкування, ПТУ, некомерційних комунальних підприємств затверджуються  профільними департаментами обласної державної адміністрації за погодженням з управлінням майном спільної власності Львівської обласної ради.
8.5. Міському бюджету м. Дрогобича спрямовується субвенція з обласного бюджету в сумі 1500 тис. грн на фінансування КЗ Дрогобицької міської ради “Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні та танцю України “Верховина”.
9. У процесі виконання обласного бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів обласного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства обласній державній адміністрації за погодженням з головою обласної ради, його профільним заступником, головою постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та головою відповідної профільної комісії.
Зміни до напрямів використання коштів на реалізацію обласних програм, переліку об’єктів, визначених програмою капітального будівництва за кошти бюджету розвитку обласного бюджету, вносити обласній державній адміністрації в межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму, за погодженням з головою обласної ради, його профільним заступником, головою постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та головою відповідної профільної комісії.
Фінансування замовлень головних розпорядників коштів бюджету розвитку обласного бюджету в рамках програми капітального будівництва здійснювати за погодженням з головою постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку.
10. У міжсесійний період у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів передачу коштів між загальним і спеціальним фондами, а також збільшення бюджетних призначень на оплату праці для бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків здійснювати обласній державній адміністрації за погодженням з головою обласної ради, його профільним заступником, головою постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та головою відповідної профільної комісії.
11. Уповноважити голову обласної ради та/або голову постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку підписувати договори про міжбюджетні трансферти при наявності погоджень керівників департаменту фінансів облдержадміністрації, головного розпорядника коштів обласного бюджету та фінансового підрозділу відповідної ради/адміністрації.
12. Рекомендувати головним розпорядникам коштів проводити закупівлі робіт, які здійснюються за кошти обласного бюджету Львівської області, у рамках Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки, з використанням системи електронних закупівель ProZorro за умови, що вартість таких робіт становить не менше 500 тисяч гривень та не перевищує меж, установлених Законом України “Про публічні закупівлі”.
13. Львівській обласній державній адміністрації (О. Синютка):
13.1. Подати Львівській обласній раді до 15 січня  2019 року проекти напрямів використання бюджетних коштів  на реалізацію обласних програм, які не потребують затвердження рішенням  обласної ради, до 10 лютого 2019 року забезпечити їх затвердження та до 15 лютого 2019 року –  оголошення конкурсів на реалізацію окремих програм, які передбачають конкурсний відбір.
13.2. За наявності тимчасово вільних коштів обласного бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ або придбання державних цінних паперів відповідно до вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України. 
13.3. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів обласного бюджету.
13.4. Надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам області здійснювати з урахуванням обсягу надходжень коштів на цю мету до обласного бюджету.
13.5. Кошти із загального фонду обласного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби України на підставі замовлень головних розпорядників коштів.
13.6. Забезпечити врахування розпорядниками коштів обласного бюджету першочергово потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. 
13.7. Забезпечити збільшення власних надходжень обласних комунальних некомерційних підприємств (охорона здоров’я) та інших установ плати за надане в оренду майно, від надання платних послуг  відповідно до чинного законодавства, грошових надходжень від благодійних і страхових компаній, тощо не менше, ніж на 30 відсотків, до очікуваного їх надходження у 2018 році.
14. Районним державним адміністраціям, виконавчим органам місцевих рад:
14.1. З метою своєчасного надання медичної допомоги в обсягах, не нижчих від гарантованих державою, під час затвердження місцевих бюджетів передбачити кошти на лікування громадян, які проживають на цій території, а обслуговуються в медичних закладах інших адміністративно-територіальних одиниць, шляхом надання цільової субвенції відповідним бюджетам згідно з укладеними угодами.
14.2. З метою отримання жителями територій належних послуг в установах освіти, культури, соціального захисту населення, фізичної культури та спорту, які фінансуються з інших місцевих бюджетів, передбачати  у відповідних бюджетах на цю мету надання субвенцій згідно з укладеними угодами.
14.3. Під час затвердження місцевих бюджетів на 2019 рік та внесення змін до них передбачити кошти на: 
– надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу малозабезпеченим категоріям громадян, які мають право на такі пільги  відповідно до рішень/ухвал обласної ради: учасникам бойових дій УПА  та інвалідам УПА (рішення обласної ради від 11 травня 1995 року № 65); вдовам ветеранів УПА (рішення обласної ради від 15 листопада 2005 року № 438); малолітнім політичним в’язням (рішення обласної ради від 29 червня 1999 року № 196); вдовам політв’язнів (ухвала обласної ради від 25 грудня 1991 року № 197 (із змінами)); одиноким інвалідам, інвалідам по зору І і ІІ груп; сім’ям, у яких проживає 2 і більше інвалідів (ухвала сесії обласної ради від 04 вересня 1991 року № 177);
– відшкодування наданих населенню пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
– співфінансування програм, зокрема Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки, і заходів, для виконання яких виділяються кошти з державного та обласного бюджетів, а також на утримання установ спільної власності громад області, які фінансуються за кошти обласного бюджету, але сплачують податок з доходів фізичних осіб до відповідного місцевого бюджету.
15. Міським головам, головам районних, сільських, селищних рад, головам рад об’єднаних територіальних громад з метою збільшення надходжень до бюджетів адміністративно-територіальних одиниць області приймати обґрунтовані рішення відповідних місцевих рад щодо надання  пільг зі сплати податків і зборів до місцевих бюджетів.
16. Рекомендувати виконавчим органам влади області при здійсненні будівництва (у тому числі, але не виключно, при створенні нового об’єкта, реконструкції,  розширенні, технічному переоснащенні існуючого) об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії у 2019 році, застосовувати кошторисну заробітну плату в розмірі 14 800  (чотирнадцять тисяч вісімсот) гривень.
17. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, департаменту фінансів обласної державної адміністрації враховувати такі зміни під час складання й виконання розпису обласного бюджету на 2019 рік.
18. Управлінню майном спільної власності Львівської обласної (В. Кусий)  ради протягом першого півріччя 2019 року забезпечити впровадження порядку передачі в оренду  об’єктів спільної власності  територіальних громад області на конкурсних засадах способом проведення відкритих електронних торгів (електронна торгова системи ProZorro).
19. Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації (І. Микичак) спільно з постійними комісіями з питань охорони здоров’я, материнства та соціального захисту (І. Ковальчук)  і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку (О. Домчак) напрацювати пропозиції стосовно змін до Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області на 2017 – 2020 роки в частині механізму закупівлі слухових апаратів для дітей. За підсумками II кварталу 2019 року розглянути можливість передбачення видатків на цю мету.
20.  Постійній комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку (О. Домчак)  спільно з постійною комісією з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики (Б. Гагалюк), за підсумками  показників виконання обласного бюджету в I кварталі 2019 року, розглянути можливість фінансування виготовлення енергетичних паспортів будівель  комунальних закладів Львівської обласної ради.
21. Зміни до показників обласного бюджету та обласних програм вносити на розгляд обласної ради у відповідності до норм Регламенту Львівської обласної ради VII скликання та Закону України “Про доступ до публічної інформації”.  
22. Додатки 1– 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
23. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку (О. Домчак).
Голова обласної ради
Олександр ГАНУЩИН
коментарі відсутні
Для того щоб залишити коментар необхідно
3.7932 / 4.56MB / SQL:{query_count}